Śląska Telewizja Miejska Logo
roku

Nadzwyczajna sesja RM

Na 5 grudnia, na wniosek prezydenta Świętochłowic, zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. W porządku obrad znalazło się zaledwie kilka punktów, a uchwały jakie podjęto podczas sesji dotyczyły zmian w budżecie miasta oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2030.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe