Pomóżmy bezdomnym

„Szczypie w nosy, szczypie w uszy...” - mowa oczywiście o zimie, która cieszy dzieci, a dorosłym sprawia sporo problemów. Ujemne temperatury, brak ciepłego posiłku i przede wszystkim brak schronienia to najczęstsze problemy z jakimi borykają się osoby pozbawione dachu nad głową oraz ubogie. Komenda Miejska Policji apeluje do świętochłowiczan o zgłaszanie wszelkich sytuacji kryzysowych, to jest: osób bezdomnych, osób niebędących w stanie samodzielnie egzystować oraz osób nieodpowiednio ubranych do pory roku.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe