16. Port Poetycki

16. już raz w Chorzowie spotkali się poeci, malarze i muzycy, a wszystko to w ramach Portu Poetyckiego – wydarzenia otwartego na środowiska artystyczne. Port to miejsce, w którym autorzy swą niepowtarzalną twórczością zainteresować mogą szeroką grupę odbiorców.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe