IX Piknik NGO

Piknik Organizacji Pozarządowych jest okazją do zapoznania świętochłowiczan z działalnością instytucji trzeciego sektora. Co roku wydarzenie to sprzyja również integracji członków organizacji pozarządowych, działających na wielu płaszczyznach życia społeczno-gospodarczego.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe