Kadencja Rady dobiega końca

Kolejny raz w tym miesiącu świętochłowiccy radni zebrali się na sesji zwołanej na wniosek prezydenta miasta. W punkcie dotyczącym wolnych wniosków, informacji i oświadczeń głos zabrała radna Janina Zięba, która podobnie jak radni Helena Kubica i Marek Palka, nie kandyduje ponownie do Rady Miejskiej ze względu na odmowę rejestracji przez Miejską Komisję Wyborczą list kandydatów komitetu Prawo i Sprawiedliwość w okręgach nr 1, 3 i 4, czyli w Chropaczowie, centrum miasta i dzielnicy Zgoda.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe