Kolejny protest świętochłowiczan

Kolejny już raz grupa mieszkańców Świętochłowic zorganizowała pod Urzędem Miejskim pikietę, by wyrazić swój sprzeciw wobec niszczenia terenów zielonych. Protest nieprzypadkowo zorganizowano 23 marca w godzinach porannych, bowiem w tym właśnie czasie w magistracie odbywał się przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste blisko 11 ha terenów zielonych położonych przy ul. Góra Hugona, o unieważnienie którego mieszkańcy prosili władze miasta w specjalnej petycji i podczas pierwszej swej manifestacji 12 marca.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe