Mieszkańcy Hugobergu przeciwni wycince

Stowarzyszenie Przyjazne Świętochłowice zorganizowało spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Zgoda, a dokładniej osiedla Góra Hugona, które poświęcone było wycince drzew i krzewów prowadzonej w tym rejonie miasta. Liczne zgromadzeni mieszkańcy wyrażali swój sprzeciw wobec niszczenia terenów zielonych i zdecydowali, że złożą do odpowiednich organów zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Prezydenta Świętochłowic w sprawie sprzedaży terenów na Hugobergu.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe