Muzeum jako wspólna instytucja kultury

Muzeum Powstań Śląskich ma być wspólną instytucją kultury Świętochłowic i Województwa Śląskiego. List intencyjny w tej sprawie podpisano 5 lutego, stosowne uchwały będą musiały jeszcze podjąć Sejmik Śląski i świętochłowicka Rada Miejska.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe