Nowa sala w SP nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3 wzbogaciła się o salę do zajęć rewalidacyjnych i integracji sensorycznej. Dzięki oszczędnościom poczynionym przez dyrekcję placówki, udało się wygospodarować środki, dzięki którym zmodernizowano pomieszczenie w suterenie i zakupiono wiele pomocy dydaktycznych. Nowa pracownia służyć będzie przede wszystkim dzieciakom wymagającym wsparcia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe