O Kalinie z mieszkańcami

„Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności” to projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na którego realizację z niecierpliwością czekają mieszkańcy świętochłowickiej dzielnicy Zgoda. By zapoznać ich z zarysem planowanego przedsięwzięcia, zorganizowano spotkanie z wykonawcami inwestycji, inżynierem kontraktu i władzami miasta.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe