O tożsamości Śląska

16 grudnia w Sali Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja „Tożsamość kulturowa i społeczna. Górny Śląsk”, która została zorganizowana przez Fundację Rodzin Polskich oraz Śląską Telewizję Miejską. Wydarzenie to miało na celu dotarcie do jak największej części społeczeństwa z przekazem przybliżającym wizerunek Ślązaków, którzy trwając w skomplikowanych warunkach historycznych, politycznych i kulturowych potrafili zachować swoją tożsamość i przenieśli jej całe bogactwo do macierzy jaką jest Polska. Projekt zrealizowany został we współpracy z Narodowym Centrum Kultury.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe