Piknik pozarządowców

15 września na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” miała miejsce kolejna odsłona Pikniku Organizacji Pozarządowych. Celem tego wydarzenia było zapoznanie świętochłowiczan z działalnością instytucji trzeciego sektora. Podobnie jak w latach ubiegłych w ramach pikniku powstało miasteczko organizacji pozarządowych, gdzie przybliżano mieszkańcom role i funkcje działających w mieście stowarzyszeń czy fundacji. Na stoiskach przedstawiciele organizacji udzielali porad i informacji związanych z przedmiotem swej działalności. Niestety, nie wszystkie chętne stowarzyszenia mogły wziąć udział w tym wydarzeniu. Taki los spotkał między innymi Stowarzyszenie Przyjazne Świętochłowice, któremu organizatorzy odmówili zgody na uczestnictwo w Pikniku Organizacji Pozarządowych. Okiem naszej kamery przyglądaliśmy się prezentacjom świętochłowickich pozarządowców.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe