Przy świątecznym stole UTW

Słuchacze świętochłowickiego Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świętochłowicach nie mogli się spotkać, by tradycyjnie podzielić się opłatkiem i złożyć sobie najlepsze życzenia, dlatego też wszystkich studentów zapraszamy na spotkanie przy świąteczny stole za pośrednictwem naszej stacji.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe