Staw Kalina - koncepcja zagospodarowania terenu

By zapoznać mieszkańców Świętochłowic z zaawansowaniem rzeczowym realizacji projektu remediacji stawu Kalina zorganizowano spotkanie z wykonawcami inwestycji, inżynierem kontraktu i władzami miasta. Podczas spotkania świętochłowiczanie poznali także koncepcję zagospodarowania terenu wokół akwenu.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe