Tablica upamiętnia Juliusza Kandziorę

Juliusz Kandziora, wybitny kompozytor i dyrygent wielu śląskich chórów, powstaniec śląski, organista w parafii św. Apostołów Piotr i Pawła w pięćdziesiątą rocznicę śmierci został uhonorowany przez mieszkańców Świętochłowic pamiątkową tablicą. Opiekę nad miejscem pamięci o tym świętochłowiczaninie sprawować będzie Chór Słowiczek z Rudy Śląskiej oraz grupa pomysłodawców powstania tablicy.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe