Targi Pracy w CIS

Centrum Integracji Społecznej we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy zorganizowało Tragi Pracy, do udziału w których zaproszono między innymi osoby bezrobotne. Było to już drugie w tym roku wydarzenie, skierowane do osób poszukujących zatrudnienia lub chcących zmienić miejsce pracy.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe