Czyste Powietrze i remediacja Kaliny

Audycja z cyklu Ekologia Metropolii Śląskiej. Pierwsza część programu poświęcona jest relacji z zawarcia porozumienia pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach a Miastem Wojkowice, w drugiej części informujemy o zawarciu kontraktu na remediację świętochłowickiego stawu Klina.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe