Śląska Telewizja Miejska Logo
roku

Zgłoś się po Zielony Czek

Program z cyklu Ekologia Metropolii Śląskiej. W pierwszej części programu podsumowanie kilku ostatnich lat funkcjonowania plebiscytu Zielone Czeki, organizowanego przez WFOŚiGW w Katowicach i zaproszenie do wzięcia udziału w tegorocznej edycji konkursu, w którym nagradzana jest wyróżniająca się działalność proekologiczna na terenie województwa śląskiego. W drugiej części zaproszenie do wzięcia udziału w akcji Fundacji Ekologicznej ARKA „Żyjące książki”.

WFOS
Za treści przedstawione w programie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe