Dajemy książkom drugie życie i TAK dla Czystego Powietrza

Program z cyklu Rozmowy z azymutem ekologicznym. Pierwsza część programu poświęcona jest realizacji akcji Fundacji Ekologicznej ARKA pod hasłem Dajemy książkom drugie życie, w drugiej części podsumowanie konkursu plastycznego WFOŚiGW w Katowicach pod hasłem „TAK dla Czystego Powietrza”.

WFOS
Za treści przedstawione w programie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe