Sadzenie młodych lasów

Program z cyklu Rozmowy z azymutem ekologicznym. Program poświęcony akcji sadzenia młodych lasów, zorganizowanej przez Nadleśnictwo Katowice.

WFOS
Za treści przedstawione w programie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe