Śląska Telewizja Miejska Logo
roku

Wyzwania gospodarki odpadami

Program z cyklu Rozmowy z azymutem ekologicznym. Relacja z konferencji „Gospodarka odpadami w wymiarze termicznego przekształcania i wyzwań w obszarze odpadów opakowaniowych” zorganizowanej przez Polską Izbę Ekologii.

WFOS
Za treści przedstawione w programie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe