Centrum Edukacji Ekologicznej

Program z cyklu Rozmowy z azymutem ekologicznym. Tematem przewodnim programu jest działalność Centrum Edukacji Ekologicznej przy Zespole Szkół nr 2 w Katowicach.

WFOS
Za treści przedstawione w programie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe