Czyste Powietrze i POIiŚ w województwie śląskim

Program z cyklu Rozmowy z azymutem ekologicznym. W pierwszej części programu relacja z konferencji dotyczącej realizacji programu Czyste Powietrze i korzyści dla gmin, które zdecydują się dołączyć do tego największego programu proekologicznego w naszym kraju. W drugiej części programu relacja z konferencji podsumowującej piątą edycję konkursu w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, poddziałanie 1.7.1. to jest wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

WFOS
Za treści przedstawione w programie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe