Dajemy książkom drugie życie i Kwiaty zamiast śmieci

Program z cyklu Rozmowy z azymutem ekologicznym. Relacja z happeningów promujących akcje Fundacji Ekologicznej ARKA: Dajemy książkom drugie życie i Kwiaty zamiast śmieci, jakie odbywały się na Placu Kwiatowym w Katowicach.

WFOS
Za treści przedstawione w programie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe