Śląska Telewizja Miejska Logo
roku

Inwestycje ze wsparciem NFOŚiGW

Program z cyklu Rozmowy z azymutem ekologicznym. Relacja z zawarcia pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a: Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. Tychy i Przedsiębiorstwem Komunikacji Metropolitalnej Sp. z o.o. w Świerklańcu umów w ramach programu „Wsparcie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru” oraz umowy z JSW KOKS S.A. w ramach programu „Energia Plus”.

WFOS
Za treści przedstawione w programie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe