Książka za drzewo

Program z cyklu Rozmowy z azymutem ekologicznym. Pierwsza część programu poświęcona jest akcji Fundacji Ekologicznej ARKA pod hasłem Książka za drzewo, w drugiej części informacje na temat postępów remediacji stawu Kalina w Świętochłowicach.

WFOS
Za treści przedstawione w programie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe