Spółka dla środowiska

Program z cyklu Rozmowy z azymutem ekologicznym. Tematem przewodnim programu jest działalność spółki Ekoenergia Silesia w zakresie propagowania między innymi odnawialnych źródeł energii i optymalizacji zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

WFOS
Za treści przedstawione w programie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe