L sesja Rady Miejskiej, część II

Relacja z obrad L sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25.11.21 r., część II. Procedowanie uchwał: w sprawie budżetu Miasta Świętochłowice na 2021 rok; w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice w 2022 r.; w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach; w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe