L sesja Rady Miejskiej, część III

Relacja z obrad L sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25.11.21 r., część III. Procedowanie uchwał: w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Świętochłowice na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej; w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez miasto Świętochłowice w roku 2021; w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi; w sprawie utworzenia Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe