XLIV sesja Rady Miejskiej, część III

Relacja z obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 14.06.21 r., część I - procedowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Świętochłowic za 2020 rok, uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi miasta, sprawozdanie z działalności prezydenta oraz interpelacje i zapytania radnych.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe