https://www.swiatpogody.pl

Majowe festyny szkolne

Miniony weekend, dzięki niezwykle sprzyjającej pogodzie, upłynął pod znakiem festynów. Przygotowane one zostały przez świętochłowickie placówki oświatowe: Szkołę Podstawową nr 1, Szkołę Podstawową nr 3 oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2. Wszystkie imprezy były okazją do prezentacji artystycznego dorobku dzieci i młodzieży.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe