https://www.swiatpogody.pl

Czyste Powietrze i Ciepłe mieszkanie

Program z cyklu Rozmowy z azymutem ekologicznym. Relacja z konferencji wiceprezesa NFOŚiGW i jednocześnie pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków Pawła Mirowskiego, dotyczącej planów i priorytetów działań w zakresie poprawy jakości powietrza w Polsce oraz podsumowania 4 lat funkcjonowania priorytetowego Programu „Czyste Powietrze”.

WFOS
Za treści przedstawione w programie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe