https://www.swiatpogody.pl

II sesja Rady Miejskiej

Relacja z obrad II sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 13 maja 2024 r. - procedowanie uchwał między innymi w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta; budżetu Świętochłowic; ustalenia wynagrodzenia prezydenta; zasad przyznawania radnym diet oraz zwrotu; powołania Komisji Rewizyjnej; powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Świętochłowicach, ustalenia ich składów osobowych i zakresu działania; zmiany przedstawicieli Gminy Świętochłowice w Zgromadzeniu Samorządowego Chorzowsko - Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe