https://www.swiatpogody.pl

LXXII sesja Rady Miejskiej, część 3

Relacja z obrad LXXII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 czerwca 2023 r., część 3 - procedowanie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2022 rok oraz w sprawie nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Świętochłowice z tytułu wykonania budżetu miasta za 2022 rok.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe