Dotacja i pożyczka z WFOŚiGW na remediację Kaliny

Miasto Świętochłowice zawarło z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowy na dotację i na pożyczkę dla realizacji zadania remediacji stawu Kalina. Dotacja w wysokości ponad 5 milionów złotych i pożyczka w wysokości niespełna 3 milionów złotych posłużą jako wkład własny miasta w rozbrojenie ekologicznej bomby.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe