Hanna Przewoźniak zwolniona z naruszeniem prawa

W maju ubiegłego roku prezydent Świętochłowic zwolnił dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Hannie Przewoźniak zarzucono, że dopuściła się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, które polegało między innymi na niewykonywaniu, publicznym kwestionowaniu, otwartym sprzeciwianiu się zadaniom powierzonym przez pracodawcę oraz samowolnym uczestniczeniu w obradach sesji Rady Miejskiej. Zwolniona dyrektor nie zgadzała się z tymi zarzutami i swoich praw dochodziła na drodze sądowej. Po trwającym kilka miesięcy procesie sąd I instancji przyznał rację Hannie Przewoźniak i zasądził na jej rzecz wypłatę odszkodowania. Wyrok nie jest prawomocny.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe