Kolejne podejście do oczyszczenia Kaliny

Konsorcjum firm: Menard Polska oraz krajowy i francuski oddział firmy REMEA w ciągu 43 miesięcy mają poddać remediacji świętochłowicki staw Kalina i tereny wokół tego zbiornika wodnego. Władze miasta zawarły z wykonawcą umowę na realizację w formule „zaprojektuj i wybuduj” projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe