Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

Kilka miesięcy temu świętochłowicka Rada Miejska jednogłośnie zdecydowała o powołaniu Młodzieżowej Rady Miejskiej, jako organu doradczego zarówno dla władzy uchwałodawczej, jak i wykonawczej. Pierwsza sesja młodzieżowych radnych miała miejsce 24 września.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe