Śląska Telewizja Miejska Logo
roku

Ekologiczne kolonie i obozy

Program z cyklu Ekologia Metropolii Śląskiej. Relacja z zawarcia umowy pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach a Śląską Chorągwią ZHP na organizację wakacyjnych wyjazdów dla dzieci z województwa śląskiego do miejscowości czystych ekologicznie.

WFOS
Za treści przedstawione w programie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe