Ogrody przy placówkach edukacyjnych

Program z cyklu Ekologia Metropolii Śląskiej. W programie informujemy o realizacji ze środków WFOŚiGW w Katowicach ogrodu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świętochłowicach, a także o zakładaniu łąki kwietnej przez uczestników koła Młodego Przyrodnika działającego w Młodzieżowym Domu Kultury również w Świętochłowicach.

WFOS
Za treści przedstawione w programie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe