Remediacja bomby ekologicznej i Dajemy rzeczom drugie życie

Program z cyklu Ekologia Metropolii Śląskiej. W pierwszej części programu informujemy o kolejnych etapach realizacji projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”, który współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W drugiej części relacja z inauguracji akcji Fundacji Ekologicznej ARKA „Dajemy rzeczom drugie życie. RATUJEMY ZWIERZĘTA!”.

WFOS
Za treści przedstawione w programie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe