Śląska Telewizja Miejska Logo
roku

Od drzewa do drewna

Program z cyklu Rozmowy z azymutem ekologicznym. W programie odpowiadamy między innymi na pytania jak wygląda droga od drzewa do drewna, jaką rolę odgrywają leśnicy w zapobieganiu i przeciwdziałaniu zagrożeniom zbiorowisk leśnych oraz jakie są sposoby użytkowania lasu i jego produkty.

WFOS
Za treści przedstawione w programie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe