Śląska Telewizja Miejska Logo
roku

LXX sesja Rady Miejskiej, część 2

Relacja z obrad LXX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 kwietnia 2023 r., część 2 - procedowanie uchwał między innymi w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Świętochłowic na lata 2023 – 2042, w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok, w sprawie nadania nazwy ulicy, w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy i najmu nieruchomości, interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i oświadczenia.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe