LIX sesja Rady Miejskiej, część I

Relacja z obrad LIX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 13 czerwca 2022 r., część I - procedowanie uchwał między innymi w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Świętochłowic, budżetu miasta i określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez prezydenta Świętochłowic.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe