https://www.swiatpogody.pl

 

Nadawcą programu ŚTM jest Śląska Telewizja Miejska Sp. z o.o.
ul. Biskupa Teodora Kubiny 5
41-600 Świętochłowice

tel.: 32 245 11 11
e-mail: telewizja.stm@gmail.com

www.tvstm.pl

Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, KRS 0000183408

Kapitał Zakładowy: 50.000 zł

NIP: 6272247344
REGON: 273790387

 

Prezes Zarządu Śląskiej Telewizji Miejskiej Sp. z o. o.: Grzegorz Mika


Na podstawie art. 14a ust. 1a pkt. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1722) informujemy, że wspólnikami Śląskiej Telewizji Miejskiej Sp. z o.o. są:

  1. Gmina Miasto Świętochłowice
  2. Grzegorz Mika (ujawniony w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych)
  3. Andrzej Miłek
  4. Jerzy Wawrzyczek
  5. Tomasz Sas-Pawlikowski

 

Śląska Telewizja Miejska Sp. z o.o. działa na podstawie koncesji KRRiT: Nr 350/K/2018-TK


Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. 22 59 73 000, www.krrit.gov.pl


Śląska Telewizja Miejska podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe