https://www.swiatpogody.pl

 

Dane Osobowe w Śląskiej Telewizji Miejskiej przetwarzane są w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), oraz krajowych przepisów w tym zakresie.

1. Administratorem Danych Osobowych jest Śląska Telewizja Miejska Sp. z o.o., z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Bpa T. Kubiny 5 reprezentowana przez Zarząd, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail: stm1@op.pl lub przesyłając korespondencję na adres administratora danych.

2. Państwa dane są przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych Śląską Telewizję Miejską w ramach swojej działalności.4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań określonych w pkt 4. Okres przechowywania dokumentacji jest wskazany w obowiązującej Polityce Ochrony Danych, za wyjątkiem sytuacji gdzie przepisy szczególne wydłużają ten okres.  O dokładnym okresie będą Państwo informowani w pierwszej skierowanej względem Państwa czynności. Państwa dane osobowe przetwarzane w związku z posiadaniem konta na portalu społecznościowym Facebook, będą przetwarzane przez okres posiadania konta na tym portalu społecznościowym.

5. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Podanie danych w zakresie ustawowym jest niezbędne, podanie danych fakultatywnych odbywa się na podstawie Państwa dobrowolnej zgody.

7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane przez Telewizję. Podmioty, które otrzymują Państwa dane osobowe w związku z wejściem na stronę internetową Telewizji, mogą wykorzystać je do wyświetlania Państwu podobnych treści, dopasowanych do tego, czego Państwo szukali (profilowanie). Bazują one na dotychczasowych stronach internetowych, które Państwo odwiedzali.

8. Dodatkowo Telewizja prowadzi fanpage https://www.facebook.com/SlaskaTelewizja oraz kanał na YT: https://www.youtube.com/user/slaskatv. W takim przypadku może przetwarzać Państwa dane osobowe takie jak imię, nazwisko, wizerunek, treść komentarzy lub zapytania przesłane za pośrednictwem chatu.

9. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) jedynie w przypadku niezbędnym, dopuszczonym na podstawie przepisów prawa lub Państwa dobrowolnej zgody. Przekazanie danych do Facebook Inc z siedzibą w Kalifornii, USA oraz Facebook Ireland Ltd - podmioty te odpowiadają za działanie wtyczki portalu społecznościowego Facebook na stronie internetowej Śląskiej Telewizji Miejskiej oraz fanpage na Facebooku. Przetwarzają one Państwa dane osobowe w przypadku gdy posiadają Państwo aktywne konto na Facebooku. Umożliwiają one polubienie fanpage Śląskiej Telewizji Miejskiej na portalu społecznościowym Facebooku, czytanie zamieszczonych na fanpage treści, oglądania zdjęć, pisania komentarzy lub polubienia wpisów. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie umowy zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe