https://www.swiatpogody.pl

Zakład Karny z dofinansowaniem WFOŚiGW

Program z cyklu Ekologia Metropolii Śląskiej. Relacja z zawarcia umowy pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach a Zakładem Karnym w Wojkowicach, której przedmiotem jest dofinansowanie zadania pod nazwą „Zmiana sposobu zasilania w ciepło obiektów Zakładu Karnego w Wojkowicach w oparciu o miejski system ciepłowniczy”.

WFOS
Za treści przedstawione w programie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe