https://www.swiatpogody.pl

Remediacja stawu Kalina zakończona

Program z cyklu Rozmowy z azymutem ekologicznym. Relacja z przebiegu robót i zastosowanych technologii w procesie realizacji projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i wspieranego przez WFOŚiGW w Katowicach.

 

WFOS

 

Za treści przedstawione w programie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe