https://www.swiatpogody.pl

LXXV sesja Rady Miejskiej, część 2

Relacja z obrad LXXV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 września 2023 r., część 2 - procedowanie uchwał w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2024; w sprawie zaliczenia ulic Przemysłowej oraz Zielonej do kategorii dróg publicznych gminnych wraz z ustaleniem ich przebiegu oraz zmiany przebiegu dróg gminnych ulicy Chrobrego i Imieli oraz drogi powiatowej ulicy Śląskiej; w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy ul. Zielonej; w sprawie wystąpienia ze Spółdzielni Socjalnych “Banderoza”, “Majstry” i “Nudel Kula”; interpelacje i zapytania radnych; wolne wnioski i oświadczenia.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe