https://www.swiatpogody.pl

LXXXIII sesja Rady Miejskiej, część 1

Relacja z obrad LXXXIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 lutego 2024 r., część 1 - sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym, sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Świętochłowicach w okresie kadencji 2018 – 2024, podjęcie uchwał między innymi: w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta; w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2024 – 2043; w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok; w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków; w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt; w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont dachu kościoła Rzymskokatolickiej Parafii św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach, przy ul. Biskupa Teodora Kubiny 10”, dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków; w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętochłowice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Nasze Inicjatywy

Profile społecznościowe